+39 347 3049396   Instagram Linkedin Facebook

2011 CAT 336D LN

2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com2011 CAT 336D LN a mapfortrading.com
Tutto
360° Photos
Foto
Video

Prezzo di Vendita:€70,000

Descrizione

CATERPILLAR 336 D LN: Year: 2011 - hours: 11500 - hammer line - standard bucket - U/C 70 % - machine in very good conditions