+39 347 3049396   Instagram Linkedin Facebook

2003 KOMATSU WA320-6

2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com
2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com
2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com
2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com2003 KOMATSU WA320-6 a mapfortrading.com
Tutto
360° Photos
Foto
Video

Prezzo di Vendita:€22,000

Descrizione

KOMATSU WA320-6 - YEAR 2003 - HOURS 12.000 - U/C 80% - MACHINE IN GOOD CONDITIONS - READY TO WORK